Kontakt

+48 504 258 846
sekretariat@re-fuels.energy
ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Respect Energy Fuels Sp. z o.o.
KRS 0000220752 | NIP 1070001436 | REGON 015874865

LNG

Respect Energy Fuels jest aktywnym uczestnikiem rynku LNG w Polsce i za granicą. Oferujemy produkty zarówno dla rynku hurtowego jak i detalicznego. Posiadając flotę cystern dedykowanych do transportu LNG, realizujemy dostawy z większości terminali posiadających infrastrukturę do jego przeładunku. Kierunki dostaw obejmują terminale na Litwie, w Polsce, Holandii i Belgii.

Kompetencje w zakresie obrotu gazem sieciowym pozwalają nam na tworzenie ofert LNG wykraczających poza standardy stosowane na rynku detalicznym.

Oprócz dostaw nośników energii dostarczamy również rozwiązania infrastrukturalne dla regazyfikacji LNG. Projekty realizujemy „pod klucz” od fazy projektu budowlano-technicznego po uruchomienie instalacji wraz z późniejszą obsługą techniczną.

Jesteśmy otwarci na propozycje elastycznej współpracy z wykorzystaniem synergii wynikającej z naszych kompetencji zarówno w obszarze obrotu LNG, logistyki dostaw, dedykowanej infrastruktury technicznej do przetwarzania LNG, jak również gazu sieciowego.

Poznaj

naszą ofertę

Mobilne stacje tankowania awaryjnego pojazdów zasilanych LNG

m.in.: autobusy i ciągniki typu TIR.​

Przewoźne stacje tankowania LCNG

do zasilania autobusów, śmieciarek oraz wszelkich środków transportu zasilanych CNG. W tym przypadku z LNG jest wytwarzane CNG na parownicach wysokociśnieniowych 250 atm.​

Mobilne stacje tankowania awaryjnego pojazdów zasilanych LNG

oraz przewoźne stacje tankowania LCNG do zasilania autobusów, śmieciarek oraz wszelkich środków transportu zasilanego CNG.​

Definicja LNG

LNG (ang. liquefied natural gas – skroplony gaz ziemny) jest to forma gazowego paliwa skroplonego, która powstaje poprzez chłodzenie gazu ziemnego do bardzo niskich temperatur, co powoduje jego skroplenie. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan. Proces skroplenia gazu ziemnego ma na celu zmniejszenie jego objętości, co wpływa korzystnie na jego transport i przechowywanie. Skroplony gaz ziemny zajmuje około 1/600 objętości gazu w stanie gazowym, co ułatwia jego transport statkami, cysternami czy rurociągami. Po dostarczeniu do miejsca przeznaczenia gaz może być odparowywany i ponownie używany.

Gaz LNG jest szeroko stosowany jako źródło energii w różnych sektorach, w tym w produkcji energii elektrycznej, transporcie (szczególnie w transporcie morskim) oraz jako paliwo do pojazdów. Jego zastosowanie jest również związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, ponieważ skroplony gaz ziemny zawiera mniej zanieczyszczeń niż tradycyjne paliwa kopalne.

Zastosowanie LNG

Gaz LNG (skroplony gaz ziemny) znajduje zastosowanie w różnych sektorach i dziedzinach z powodu swoich zalet związanych z łatwiejszym transportem, przechowywaniem i niższymi emisjami.

Produkcja

LNG jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowniach. Skroplony gaz ziemny może być spalany w turbinach gazowych lub silnikach spalinowych do wytwarzania energii, co pozwala na szybkie dostosowanie mocy w celu zaspokojenia zmieniającego się zapotrzebowania.

Przemysł chemiczny

LNG jest używany w niektórych procesach przemysłowych, zarówno jako paliwo, jak i surowiec chemiczny. Jest wykorzystywany do produkcji amoniaku, metanolu i innych produktów chemicznych.

Transport

LNG jest wykorzystywany jako paliwo do napędu pojazdów, zwłaszcza w transporcie morskim. Statki zasilane LNG są stosunkowo bardziej przyjazne dla środowiska, ponieważ spalanie LNG generuje mniejsze emisje dwutlenku siarki (SO2) i cząstek stałych w porównaniu do tradycyjnych paliw.

Rurociągi i składowanie

LNG umożliwia transport gazu ziemnego na duże odległości za pomocą specjalnych tankowców. Po dostarczeniu może być składowany w specjalnych zbiornikach na miejscu przeznaczenia.

Ciepłownictwo

LNG może być stosowany do produkcji ciepła w procesach przemysłowych oraz do ogrzewania budynków i innych obiektów. Jest to alternatywa dla tradycyjnych paliw gazowych czy oleju opałowego.

redukcja emisji CO2

LNG jest czasem używany w sektorze transportowym, szczególnie w przypadku samochodów ciężarowych i autobusów, w celu redukcji emisji związków azotu i cząstek stałych.

Zalety LNG

Zalety skroplonego gazu ziemnego (LNG) obejmują szereg kwestii, które sprawiają, że jest on atrakcyjnym rozwiązaniem w porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych. Oto kilka głównych zalet LNG.

Czystość środowiska

spalanie LNG generuje niższe emisje dwutlenku siarki (SO2), cząstek stałych i tlenków azotu (NOx) w porównaniu do tradycyjnych paliw, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Bezpieczeństwo

w przypadku wycieku, gaz ziemny jest lżejszy niż powietrze, co sprawia, że szybko unoszący się gaz zostaje rozrzedzony. W efekcie ryzyko pożaru czy eksplozji jest niższe w porównaniu do niektórych innych paliw.

Dywersyfikacja źródeł energii

stosowanie LNG jako paliwa przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii, co może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Nowoczesna technologia

istnieje rozwinięta infrastruktura do produkcji, transportu, składowania i użytkowania LNG. Ułatwia to jego implementację w różnych obszarach gospodarki.

Efektywność energetyczna

LNG ma wysoką zawartość energii w porównaniu do swojej objętości w stanie gazowym. Skroplenie gazu ziemnego zwiększa jego gęstość energetyczną, co ułatwia składowanie i transport.

Transport i magazynowanie

LNG można transportować na duże odległości, zarówno drogą morską, jak i lądową - umożliwia to dostarczanie gazu tam, gdzie jest potrzebny. Ponadto skroplony gaz ziemny może być składowany w specjalnych zbiornikach, co zapewnia elastyczność w zarządzaniu dostawami.

Redukcja Emisji Gazów Cieplarnianych

Skroplony gaz ziemny, czyli LNG, stanowi istotne źródło energii w kontekście produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowniach. Proces spalania LNG w turbinach gazowych lub silnikach spalinowych umożliwia elastyczne dostosowywanie mocy w celu efektywnego zaspokajania zmiennego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Różnorodność Zastosowań

LNG znajduje zastosowanie w różnych sektorach, takich jak produkcja energii elektrycznej, transport drogowy i morski, przemysł chemiczny, a także ciepłownictwo. To właśnie ta wszechstronność sprawia, że LNG może być stosowany w różnych obszarach gospodarki.