Kontakt

+48 504 258 846
sekretariat@re-fuels.energy
ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Respect Energy Fuels Sp. z o.o.
KRS 0000220752 | NIP 1070001436 | REGON 015874865

Respect Energy Fuels

W naszej codziennej działalności stawiamy na innowacyjne rozwiązania, które odróżniają nas od konkurencji oraz stanowią wartość dodaną dla naszych klientów oraz parterów handlowych. Jesteśmy zaangażowani w realizację wysokosprawnych projektów kogeneracyjnych. Rozwijamy projekty związane z budową systemów dystrybucji gazu ziemnego. W naszych działaniach stawiamy na rozwój nowoczesnych technologii przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska.

Nasza siedziba mieści się na warszawskim Żoliborzu, natomiast skala naszej działalności obejmuje całą Europę. Międzynarodowa tożsamość naszej spółki ma również odzwierciedlenie w zespole tworzącym firmę, w skład którego wchodzą osoby różnych narodowości. Jesteśmy dumni z naszej europejskiej tożsamości.

zdje╠Ęcie32

Informacje o spółce

Respect Energy Fuels prowadzi działalność gospodarczą od 2004 roku na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W 2009 r. Urząd Regulacji Energetyki udzielił nam koncesji na obrót paliwami gazowymi (koncesja OPG) na okres od 15 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2025 r. (koncesja nr OPG/170/18551/W/2/2009/BP – koncesja OPG).

Misja i wizja

W Respect Energy Fuels przyświeca nam wizja zrewolucjonizowania krajobrazu energetycznego w hurtowym handlu w Europie, dążąc do doskonałości i zrównoważonego rozwoju, tym samym na nowo definiując przyszłość transgranicznej dystrybucji energii.

W zawiłej strukturze europejskiego rynku energii zaczynamy tworzyć połączenia, ułatwiając płynny przepływ zasobów gazu ziemnego przez granice. Nasza globalna perspektywa i lokalna wiedza specjalistyczna pozwalają nam ustanawiać strategiczne partnerstwa przekraczające granice geograficzne. Stawiamy na mocną ekspansję zagraniczną.

 

Green Energy Transition. Examine challenges and strategies in shifting to clean energy sources. Generative Ai.
Three Heavy Industry Engineers Stand in Pipe Manufacturing Factory, Use Digital Tablet Computer, Have Discussion. Large Pipe Assembly. Design and Construction of Oil, Gas and Fuels Transport Pipeline

Produkty i usługi

W Respect Energy Fuels specjalizujemy się w dostawach paliw gazowych (LNG, gaz sieciowy) dla odbiorców przemysłowych, producentów energii, zakładów produkcyjnych, samorządów oraz firm transportowych. Oferujemy kompleksową obsługę projektów, począwszy od koncepcji po realizację, a także usługi w takich obszarach jak:

  • dostawy gazu sieciowego do odbiorców końcowych,
  • dostawy LNG do klientów końcowych w celu jego regazyfikacji,
  • dostawy LNG do klientów końcowych w celu wykorzystania jako paliwo do pojazdów takich jak ciągniki, autobusy itp.,
  • zarządzanie projektami wysokosprawnej kogeneracji gazowej.

Od 2019 r. aktywnie angażujemy się w sprzedaż LNG i gazu sieciowego.

Respect Energy Fuels to:

Wiarygodna firma

Respect Energy Fuels na rynku hurtowym działa jako członek Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych i Towarowej Giełdy Energii

Lider branży

Jeden z najważniejszych graczy na rynku dostaw paliw alternatywnych dla transportu, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku LNG w Polsce

Partner dla przemysłu

Dostarcza paliwo klientom, którzy nie mają dostępu do infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, tzw. regazyfikacja LNG

Hurt i detal

Prowadzi hurtową sprzedaż paliwa gazowego oraz współpracując z Respect Energy, rozwija struktury sprzedaży w segmencie detalicznym

Innowacje

Jest zaangażowana w realizację wysokosprawnych projektów kogeneracyjnych

Infrastruktura​

Rozwija projekty związane z budową systemów dystrybucji gazu ziemnego

Zakres działalności

W Respect Energy Fuels oferujemy sprzedaż i dostawy gazu LNG oraz gazu sieciowego – na podstawie umów sprzedaży, umów kompleksowych oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia – głównie na rzecz podmiotów dostarczających gaz do odbiorców końcowych. Prowadzimy także obrót gazem ziemnym na rynku hurtowym (obecnie na TGE – Towarowej Giełdzie Energii S.A.).

Sprzedajemy swoje produkty odbiorcom przemysłowym, producentom energii, zakładom produkcyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz firmom transportowym. Angażujemy się także w rozwój szeroko rozumianej działalności obrotu gazem.

Nasza spółka Respect Energy Fuels jest stroną umów, które zapewniają nam dostęp do rynku niezbędny do prowadzenia koncesjonowanej działalności.

 

Gwarantujemy

Stabilność i pewność

Stała stawka za gaz ziemny przez cały okres trwania umowy

Elektroniczną fakturę

Praktyczną i wygodną, która pozwala zaoszczędzić czas i zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów

Minimum formalności

Prosty proces zmiany Sprzedawcy realizowany w całości przez nasz zespół

Kalkulację na podstawie zużycia

Oferta kalkulowana na podstawie dotychczasowego zużycia dobowo–godzinowego, tak aby była jak najbardziej atrakcyjna i dostosowana do potrzeb

Rada Nadzorcza Respect Energy Fuels

Sebastian Jabłoński

Trader, przedsiębiorca, inwestor. Ekspert w obszarze hurtowego obrotu energią i gazem.

 

Dariusz Bliźniak

Ekspert w zakresie giełd towarowych i zarządzania ryzykiem.

Arkadiusz Domińczak

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, a także w zakresie obrotu towarami

Historia