Kontakt

+48 504 258 846
sekretariat@re-fuels.energy
ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

Respect Energy Fuels Sp. z o.o.
KRS 0000220752 | NIP 1070001436 | REGON 015874865

Spółka informuje, że Prezes URE zatwierdził w dniu 15 stycznia 2024 r. Zmianę nr 2 Taryfy nr 1 na obrót gazem ziemnym wysokometanowym. Zgodnie z postanowieniem art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Spółka wprowadza Zmianę nr 2 Taryfy nr 1 do stosowania od dnia 1 lutego 2024 r.  

W rozliczeniach z odbiorcami paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r., Przedsiębiorstwo w zakresie obrotu paliwami gazowymi stosuje – maksymalną cenę paliw gazowych wynoszącą 200,17 zł/MWh oraz stawkę abonamentową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2022 r. – w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r., poz. 2687, z późn. zm.)

Taryfa 1

Taryfa 1 zmiana nr 1

Taryfa 1 zmiana nr 2