Zastosowanie LNG w przemyśle

Gaz skroplony (LNG) stanowi wszechstronne źródło energii, zastosowanie którego obejmuje różnorodne branże, począwszy od przemysłu spożywczego, poprzez galwanizernie, aż po huty. Wszędzie tam, gdzie wymagane są dostawy energii cieplnej (do celów technologicznych, produkcji pary wodnej, podgrzewania wody) lub elektrycznej, LNG stanowi efektywną alternatywę.

  • do zasilania procesów technologicznych (energia cieplna i elektryczna / kogeneracja)
  • chłodzenie;
  • paliwo napędowe w transporcie;
  • paliwo na potrzeby energetyki;
  • rezerwa mocy;
  • surowiec do produkcji;

W kontekście przemysłu spożywczego, LNG może być wykorzystywany do generowania ciepła technologicznego niezbędnego do czyszczenia linii produkcyjnych, odtłuszczania oraz przetwarzania termicznego żywności, takiego jak parzenie, gotowanie, wypiekanie czy wędzenie. Skroplony gaz ziemny staje się również wygodnym źródłem energii dla zakładów, gdzie zachodzi proces topienia (np. szkła), wypalania (np. ceramiki) czy zaciskania/zgrzewania (np. taśm filtracyjnych).

Należy podkreślić, że LNG jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem w regionach, gdzie dynamiczny rozwój przemysłu koliduje z deficytami energetycznymi lub problemami z zanieczyszczeniem powietrza. Dodatkowo, wysokosprawna kogeneracja, czyli jednoczesna produkcja energii cieplnej i elektrycznej, przynosi istotne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla portfeli przedsiębiorców.

Warto również zaznaczyć, że przedsiębiorstwa korzystające z tej technologii mogą skorzystać z publicznych programów dofinansowania, takich jak premia kogeneracyjna i premia kogeneracyjna gwarantowana. Te środki finansowe stanowią dodatkową zachętę dla firm, wspierając równocześnie rozwój zrównoważonej i efektywnej energetycznie produkcji.

 

LNG w chłodnictwie

Skroplony gaz ziemny (LNG) skutecznie znajduje zastosowanie w dziedzinie chłodnictwa, zwłaszcza w produkcji mrożonek oraz w przypadku produktów wymagających niskich temperatur, takich jak przetwórstwo ryb. Co interesujące, LNG może pełnić rolę nie tylko jako paliwo służące do generowania energii elektrycznej dla tradycyjnych sprężarkowych agregatów chłodniczych.

Gaz ziemny w stanie skroplonym przechowywany jest w temperaturze -163ºC. Przed spaleniem konieczna jest jego regazyfikacja, a podczas tego procesu można odzyskać energię zużywaną wcześniej do schłodzenia gazu. W tym kontekście, parownica, w której LNG przechodzi z fazy ciekłej do gazowej, jest wyposażona w specjalny wymiennik ciepła. Ten element nie tylko umożliwia regazyfikację LNG, lecz także obniża temperaturę czynnika chłodniczego, na przykład glikolu, który następnie wykorzystuje się w procesach produkcyjnych. Takie wykorzystanie LNG przyczynia się do istotnego obniżenia zużycia energii elektrycznej potrzebnej do zasilania agregatów chłodniczych.

Ten innowacyjny sposób korzystania z LNG nie tylko przyczynia się do efektywnego odzyskiwania energii, lecz także umożliwia redukcję zużycia energii elektrycznej w tradycyjnych systemach chłodzenia. Ta zrównoważona praktyka stanowi istotny krok w kierunku bardziej efektywnego i ekologicznego wykorzystania zasobów energetycznych, zwłaszcza w kontekście produkcji chłodniczej.

LNG w transporcie

LNG z sukcesem potwierdził swoją użyteczność w sektorze transportu, będąc nie tylko źródłem napędu dla pojazdów drogowych i statków, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw w różnych gałęziach przemysłu, ale również stanowiąc paliwo dla wysoce paliwożernych maszyn, takich jak holowniki stoczniowe czy ogromne pojazdy górnicze.

W przypadku transportu lądowego, LNG jest wykorzystywane do zasilenia pojazdów kołowych, co przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych oraz promuje bardziej zrównoważone formy mobilności. W transporcie morskim, LNG staje się popularnym paliwem dla statków, oferując niższe emisje dwutlenku siarki i pyłów, co przyczynia się do spełniania surowych norm emisji na morzach i oceanach.

Dodatkowo, skroplony gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo dla maszyn o dużym zapotrzebowaniu energetycznym, takich jak holowniki stoczniowe, które są kluczowe dla operacji portowych, oraz potężne pojazdy kopalniane używane w trudnych warunkach terenowych. Ta różnorodność zastosowań LNG w transporcie stanowi istotny krok w kierunku bardziej ekologicznych i efektywnych rozwiązań, przyczyniając się do redukcji emisji szkodliwych substancji w różnych sektorach transportu.

Energetyka gazowa

W Japonii i Korei LNG pełni kluczową rolę jako źródło zasilania elektrowni oraz w elektrociepłowniach gazowych. Doskonałym przykładem jest elektrownia Futtsu o imponującej mocy 5040 MW, zlokalizowana w Jokohamie. Wykorzystanie gazu ziemnego w sektorze energetycznym wiąże się z wysoką efektywnością układów kombinowanych, które składają się z turbin gazowych i parowych. Ta zaawansowana technologia przyczynia się do osiągania znacznej sprawności energetycznej tego paliwa.

Niezwykle istotnym aspektem jest również korzyść środowiskowa wynikająca z zastosowania gazu ziemnego w elektrowniach i elektrociepłowniach. Instalacje zasilane gazem emitują nawet o połowę mniej szkodliwych substancji niż ich odpowiedniki oparte na węglu. W porównaniu do energetyki nuklearnej czy elektrowni wodnych, elektrownie oparte na LNG są zarówno bardziej ekonomiczne, jak i łatwiejsze w implementacji.

Wysoka sprawność, efektywność energetyczna oraz korzyści ekologiczne sprawiają, że wykorzystanie LNG w energetyce staje się nie tylko atrakcyjnym, ale także zrównoważonym rozwiązaniem. W kierunku tego typu technologii skierowane jest zatem zainteresowanie, szczególnie w krajach jak Japonia i Korea, które zdają sobie sprawę z istotnych korzyści płynących z zastosowania skroplonego gazu ziemnego.

Inne zastosowania

LNG znajduje zastosowanie w zaawansowanych technologicznie procesach i urządzeniach na całym świecie, takich jak wysokowydajne generatory magnetogazodynamiczne. Te zaawansowane urządzenia operują w wysokich temperaturach, umożliwiając bezpośrednie przekształcanie energii chemicznej gazu w energię elektryczną. Taka technologia pozwala osiągnąć wyjątkowo wysoką wydajność energetyczną przy wykorzystaniu LNG, które jest wykorzystywane do chłodzenia magnesów, istotnych elementów tych generatorów.

Dodatkowo, skroplony gaz ziemny jest używany w niskotemperaturowych instalacjach frakcjonowania gazów węglowodorowych w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym. Przykładem jest instalacja niskotemperaturowa w Fos-sur-Mer we Francji, gdzie LNG jest niezbędne do produkcji tlenu poprzez rektyfikację skroplonego powietrza.

Przyszłość wykorzystania LNG w przemyśle wydaje się obiecująca, a jego rosnąca dostępność, stosunkowo niska emisyjność i konkurencyjna cena sugerują, że stanie się ono coraz bardziej popularne. Statystyki potwierdzają ten trend, z ponad 80% wzrostem eksportu LNG w ciągu ostatnich 10 lat. Prognozy wskazują, że ten rozwój będzie kontynuowany, a udział LNG na rynku osiągnie poziom 40%. Przewiduje się, że do 2040 roku aż 60% handlu gazem będzie odbywało się w łańcuchu LNG, co świadczy o rosnącym znaczeniu tego paliwa w globalnym krajobrazie energetycznym.

Share the Post:

Related Posts

Inwestycja w instalację LNG

W związku z dynamicznym wzrostem zainteresowania LNG, rozwój i innowacje w dziedzinie instalacji LNG stają się kluczowe. Przedsiębiorstwa działające w tej branży, starając się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, inwestują w nowoczesne technologie i zrównoważone rozwiązania, co przyczynia się do dalszego rozwoju tego sektora na arenie globalnej.

Read More

Jak oszacować korzyści z wykorzystania gazu ziemnego?

LNG znajduje zastosowanie w zaawansowanych technologicznie procesach i urządzeniach na całym świecie, takich jak wysokowydajne generatory magnetogazodynamiczne. Te zaawansowane urządzenia operują w wysokich temperaturach, umożliwiając bezpośrednie przekształcanie energii chemicznej gazu w energię elektryczną.

Read More

Join Our Newsletter